Recent Advances in Classical Algebraic Geometry

Grant

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

Program: Doskonała nauka

Projekt: Recent Advances in Classical Algebraic Geometry

Wartość dofinansowania: 180 000 PLN

Całkowity koszt inwestycji: 260 000,00 PLN

Krótki opis projektu: Celem jest zorganizowanie międzynarodowej konferencji naukowej z geometrii algebraicznej, na której zostaną zaprezentowane najnowsze wyniki badań uzyskane przez wybitnych specjalistów. Zasadnicza część kosztów realizacji projektu wiąże się z opłaceniem podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia wykładowców oraz niektórych młodych uczestników.

Flaga i godło
            Rzeczypospolitej Polskiej